Com implementar DateFilter a AngularJS amb exemples

Aquest article us proporcionarà un coneixement detallat i exhaustiu de les diverses maneres d'implementar DateFilter a AngularJS.

De vegades hem de comprovar la data per qualsevol motiu concret. El que passa és que de vegades es troba en el format desitjat i de vegades no. Així doncs, en aquest article parlarem de DateFilter a en l'ordre següent:

Què és DateFilter a AngularJS?

Podem utilitzar el filtre de data AngularJS per convertir una data en un format especificat. El format de data predeterminat quan no hi ha cap especificació és 'MMM d, aaaa'.





Sintaxi:

{ data }



Cal tenir en compte que la zona horària i els paràmetres de format són opcionals.

VALORS COMUNS UTILITZATS EN EL FORMAT

 • 'AAAA' - defineix l'any ex. 2018



 • 'YY' - defineix l'any ex. 18

 • 'I' - defineix l'any ex. 2018

 • 'MMMM' - defineix el mes ex. Març

 • 'MMM' - defineix el mes ex. desfigurar

 • 'MM' - defineix el mes ex. 03

 • 'Dd' - defineix el dia ex. 08

 • 'D' - defineix el dia ex. 8

 • 'Hh' - definiu l’hora a AM / PM

  ordre ascendent c ++
 • 'H' - definiu l’hora a AM / PM

 • 'Mm' - defineix el minut

 • 'M' - defineix el minut

 • 'Ss' - definir segon

 • 'S' - definir segon

VALORS PREDEFINITS UTILITZATS EN EL FORMAT

 • 'curt' - equivalent a 'M / d / aaa h: mm a'

 • 'Mitjà' - equivalent a 'MMM d, y h: mm: ss a'

 • 'Data curta' - equivalent a 'M / d / aa' (8/06/18)

 • 'Data mitjana' - equivalent a 'MMM d, y' (7 d'abril de 2018)

 • 'Data llarga' - equivalent a 'MMMM d, y' (7 d'abril de 2019)

 • 'FullDate' - equivalent a 'EEEE, MMMM d, y' (dissabte 7 d'abril de 2018)

 • 'temps curt' - equivalent a 'h: mm a' (4:20 AM)

 • 'Temps mitjà' - equivalent a 'h: mm: ss a' (4:20:05 AM)

EXEMPLE:

Filtre de dates

{avui}

var app = angular.module ('firstApp', [])

app.controller ('firstCntrl', funció ($ scope) {

$ scope.today = new Date ()

})

Sortida:

2019.09.10

EXEMPLE:

Per mostrar l'hora en un format específic, fem servir el codi següent:

Filtre de dates Ex

{date: 'mediumTime'}

var app = angular.module ('firstApp', [])

app.controller ('firstCntrl', funció ($ scope) {

$ scope.today = new Date ()

})

Sortida:

11:08:11 AM

com crear una aplicació a Salesforce

EXEMPLE:

Per mostrar la data en un format específic, fem servir el codi següent:

Filtre de dates Ex

Tots Els Drets Reservats | ichlese.at | Política De Privacitat