Com escriure un fitxer en PHP?

Aquest article us presentarà un concepte fàcil però important que és com escriure un fitxer en PHP amb una demostració programàtica.

Aquest article us presentarà un concepte fàcil però important, que és com escriure un fitxer Les següents indicacions es tractaran en aquest article,

Continuem amb aquest article sobre Escriure un fitxer en PHP

En primer lloc, hem d'obrir el fitxer. Hi ha diferents atributs que podeu donar quan obriu un fitxer.

  • a: escriviu al fitxer al principi
  • a + escriviu al fitxer al principi i retalleu el fitxer a zero
  • r: llegeix el fitxer des del principi
  • r + llegir el fitxer des del principi, inclosa l'escriptura
  • a: afegir al final
  • a + : s'afegeix al final del fitxer, inclosa la lectura

Escriviu al fitxer mitjançant fopen, fwrite, fclose

El primer és crear un identificador que obrirà el fitxer mitjançant la funció fopen. Crea el fitxer si no existeix. Donem el nom del fitxer al primer argument. En el segon argument podem escriure o llegir o afegir al fitxer.$ handle = fopen (',')

En aquest cas, vull escriure al fitxer per poder-lo utilitzar

 

No tinc file.txt abans d’executar el codi. Després de l'execució, es creaImatge-Escriviu un fitxer en PHP- Edureka

No necessitem tornar a crear la variable, ja que ja l’hem creada. La variable és important perquè quan volem escriure a un fitxer, hem d’abordar el controlador.

Per escriure a un fitxer, fem servirfwrite ()i al primer paràmetre, hem d’especificar on anem a escriurefile.txt($ manejar) i en el segon paràmetre, especificarem les dades que cal escriure

fwrite ($ handle, '')

Després d’executar el fitxer, les dades s’escriuran amb èxitfile.txt

Finalment, hem d’utilitzar fclose que tanca la connexió i hem de passar l’adreça del fitxer a través de la variable com a paràmetre a fclose ()

fclose ($ handle)

Continuem amb aquest article sobre Escriure un fitxer en PHP

Fitxer_put_continguts

És similar a trucar successivament a fopen (), fwrite () i fclose () per escriure dades a un fitxer. Si no existeix el nom del fitxer, es crearà el fitxer, ja que hem vist la mateixa funcionalitat a fopen (). Altrament, el fitxer existent se sobreescriu, tret que estigui establert el senyalador FILE_APPEND.

Sintaxi: file_put_contents (fitxer, dades, indicador, context)

Dossier: Especifica el camí d'accés al fitxer on escriure les dades.

Dades: S'especifica les dades a escriure. Pot ser una cadena, una matriu o un recurs de flux. La memòria intermèdia restant d'aquest flux es copiarà al fitxer especificat, si les dades són un recurs de flux. L'ús és similar a stream_copy_to_stream (). El paràmetre de dades també es pot especificar com una matriu de dimensió única.

Bandera: És un paràmetre opcional que especifica com obrir / escriure al fitxer. Banderes disponibles

funció virtual c ++ = 0

Fitxer_afegeix :Afegeix les dades al fitxer en lloc de sobreescriure-les, si el nom del fitxer ja existeix.

File_Use_Include_Path: Cerca el nom del fitxer al directori d’inclusió.

Lock_Ex: Adquireix un bloqueig exclusiu al fitxer mentre es procedeix a la redacció.

Context: És un paràmetre opcional que especifica el context del gestor de fitxers. Bàsicament és un conjunt d'opcions que poden modificar el comportament d'un flux.

 

No tinc new.txt abans d’executar el codi. Després de l'execució, es crea

Això ens porta al final d’aquest article sobre Escriure un fitxer en PHP.

Si heu trobat aquest bloc rellevant, consulteu el per Edureka, una empresa d'aprenentatge en línia de confiança amb una xarxa de més de 250.000 estudiants satisfets repartits per tot el món.

Tens alguna pregunta? Esmenteu-lo a la secció de comentaris de ' Escriviu un fitxer en PHP ”I em posaré en contacte amb vosaltres.