Tot el que heu de saber sobre els operadors Bitwise a JavaAquest article us proporcionarà un coneixement detallat i exhaustiu dels diferents tipus d’operadors Bitwise a Java.

Els operadors Bitwise s'utilitzen per realitzar la manipulació de bits individuals d'un nombre que és un aspecte essencial de qualsevol llenguatge de programació, ja que en última instància tot es redueix a 0 i 1. Els següents indicadors es tractaran Operadors de bits a l'article de Java:

Sovint, els programadors troben la necessitat de manipular números. Els bits de nombres individuals es poden modificar o manipular utilitzant els operadors de bits proporcionats per Java. Aquests operadors es poden utilitzar amb char, short, int o qualsevol dels tipus integrals. No es poden aplicar a doble i flotant.

OPERADORS MENTS A JAVA

com es crea un paquet a Java

Continuem amb aquest article sobre Operadors bitwise a Java.Tipus d’operadors bitwise a Java

  • & (Operador binari I)

Els operadors binaris i són molt similars als operadors lògics &&, l'única diferència és que funcionen amb dos bits en lloc de dues expressions. L'operador binari AND retorna el valor 1, tots dos operands són iguals a un, en cas contrari retornen 0.

  • | (Operador binari O)

L'operador OR binari és similar al || lògic operador. Funciona en dos bits en lloc de dues expressions i retorna 1 si qualsevol dels seus operands s’avalua com 1. El resultat és 1 fins i tot si tots dos operands s’avaluen a 1.

  • ^ (Operador binari XOR)

XOR significa 'OR exclusiu'. Aquest operador retorna 1, si exactament un dels seus operands avalua a 1. El resultat és 0, si tots dos operands avaluen a 1 o 0.  • ~ (Operador de complement binari)

Aquest operador torna el complement d’un del valor d’entrada. En termes més simples, inverteix els bits, és a dir, converteix el 0 en 1 i viceversa.

Continuem amb aquest article sobre Operadors bitwise a Java.

Exemples d'operadors bitwise a Java

classe pública bitwiseExample {public static void main (String [] args) num2 = '+ (n1}

Sortida:

num1 i num2 = 16

num1 | num2 = 30

num1 ^ num2 = 14

~ num1 = -19

pivot i unpivot en sql

Continuem amb aquest article sobre Operadors bitwise a Java.

Operadors de torns

Aquests operadors desplacen els números cap a l'esquerra o cap a la dreta, multiplicant i dividint els números respectivament.

  • >> (Operador de torn dret signat):

Aquest operador desplaça el número cap a la dreta. Omple 0 als espais buits que queden com a resultat. El bit més a l'esquerra depèn del signe del número inicial. Similar a dividir un nombre amb una potència de dos.

  • >>> (Operador de torn dret sense signar):

Aquest operador desplaça el número cap a la dreta. Omple 0 als espais buits que queden com a resultat. El bit més a l'esquerra està definit a 0.

  • >> (Operador de desplaçament esquerre):

Aquest operador desplaça el número cap a l'esquerra. Omple 0 als espais buits que queden com a resultat. Similar a multiplicar un nombre amb una potència de dos.

  • >> (Operador de desplaçament a l'esquerra sense signar):

Java no proporciona cap operador d'aquest tipus, a diferència del desplaçament a la dreta sense signar.

Continuem amb aquest article sobre Bitwise Operators a Java.

instal·leu PHP a Windows 7

ÉS x sóc pl e d’Operador de torns

classe pública bitwiseExample {public static void main (String [] args) {int n1 = 8 int n2 = -10 // operador de desplaçament esquerre System.out.println ('n1<<2 = ' + (n1 <>2 = '+ (n2 >> 2)) // operador sense signe de desplaçament a la dreta System.out.println (' n2 >>> 2 = '+ (n2 >>> 2))}}

Sortida:

n1<<2 = 32

n2 >> 2 = -3

n2 >>> 2 = 1073741821

Amb això, arribem al final d’aquest article sobre Operadors Bitwise a Java. Els operadors que es comenten a l'article permeten a l'usuari manipular eficaçment els números o els bits individuals de dades. C fes un cop d'ull al per Edureka, una empresa d'aprenentatge en línia de confiança amb una xarxa de més de 250.000 estudiants satisfets repartits per tot el món. El curs de formació i certificació Java J2EE i SOA d’Edureka està dissenyat per a estudiants i professionals que vulguin ser desenvolupador de Java. El curs està dissenyat per donar-vos un avantatge en la programació de Java i formar-vos tant per conceptes bàsics com avançats de Java, juntament amb diversos marcs Java com Hibernate i Spring

Tens alguna pregunta? Si us plau, mencioneu-ho a la secció de comentaris d’aquest bloc “Operadors de bits a Java” i us respondrem el més aviat possible.